POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies używanych na blogu http://www.lifeandchill.pl/.


§1 Definicje

Na potrzeby polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

1. Administrator -Agnieszka Mazurkiewicz, autorka bloga.

2. Blog - dostępny pod adresem http://www.lifeandchill.pl/. Prowadzony na platformie blogger.com.

3. Użytkownik - każdy podmiot, który przegląda zawartość Bloga.


§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak formularz kontaktowy, dodanie komentarza, wysłanie maila.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: lifeandchill@gmail.com

6. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 4, w tym w szczególności:

- prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- prawo do przenoszenia danych;

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

7. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawcy (google), Disqusowi (komentarze blogowe).


§4 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na Blogu to: cookies Google Analytics, cookies Facebooka, Pixel Facebooka, cookies Disqusa, cookies Instagrama.

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) zapewnienia prawidłowego działania Bloga;

b) w celach statystycznych;

c) dostosowania zawartości Bloga do preferencji Użytkownika;

d) w celach marketingowych.

3. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Pliki cookies nie przechowują poufnych danych takich jak imię, nazwisko, numer telefonu Użytkowników.